Breadcrumbs

Uvod Asfaltové pásy
PROMACH - ASF
Asfaltové pásy PDF Tlač Email

Asfaltové pásy delíme do troch skupín :


  • OXIDOVANÉ     vhodné na izoláciu spodných stavieb, neznesú priame slnečné žiarenie.


  • APP               plastomerické dodávajú asf. pásom väčšiu prilnavosť a životnosť.


  • ABS               elastomerické s prísadou polymeru styren-butadien-styren dodávajú pásom väčšiu prilnavosť, životnosť a tvarovú stálosť.V kombinácii s hrubozrnným posypom často používaný hľavne pri rekonštrukciách strešných systémov bez dodatočného zateplenia.