Breadcrumbs

Uvod Detaily
EPDM DETAILY

 

 

 

DETAIL UKONČENIA EPDM FÓLIE NA ATIKE


Legenda


1 - Vymývaný štrk frakcie 16/32

2 - Polypropylénová geotextília 300 g/m2

3 - Hydroizolačná fólia EPDM

4 - Polystyrénové dosky EPS 100S

5 - Parozábrana

6 - Kotviaci pás - príslušenstvo EPDM

7 - Veľkoplošná podložka ´´Piranha´´- príslušenstvo EPDM

8 - Celoplošne nalepená EPDM na atiku

9 - Kotva

10 - Oceľová príponka

11 - Oplechovanie atiky

 

 

 

DETAIL UKONČENIA EPDM FÓLIE NA ZATEPLENEJ ATIKELegenda


1 - Vymývaný štrk frakcie 16/32

2 - Polypropylénová geotextília 300 g/m2

3 - Hydroizolačná fólia EPDM

4 - Polystyrénové dosky EPS 100S

5 - Parozábrana

6 - Kotviaci pás - príslušenstvo EPDM

7 - Veľkoplošná podložka ´´Piranha´´- príslušenstvo EPDM

8 - Celoplošne nalepená EPDM na atiku 

9 - Kotva

10 - Oceľová príponka

11 - Oplechovanie atiky

12 - Lepiaca malta

 

 

 

DETAIL UKONČENIA EPDM FÓLIE NA OKAPOVOM PROFILE

 

 

Legenda


1 - Vymývaný štrk frakcie 16/32

2 - Polypropylénová geotextília 300 g/m2

3 - Hydroizolačná fólia EPDM

4 - Polystyrénové dosky EPS 100S

5 - Parozábrana

6 - Betónová prídlažba

7 - Dorazový hranol

8 - Okapový profil 

9 - Hák pre rínu

10 - Rína

 

 

 

DETAIL UKONČENIA EPDM FÓLIE NA OKAPOVOM PROFILE REKOKNŠTRUKCIA

 

Legenda


1 - Vymývaný štrk frakcie 16/32

2 - Polypropylénová geotextília 300 g/m2

3 - Hydroizolačná fólia EPDM

4 - Polystyrénové dosky EPS 100S

5 - Parozábrana

6 - Betónová prídlažba

7 - Dorazový hranol

8,9 - Okapový profil 

10 - Pôvodný okapový profil

11 - Pôvodná rína

12 - Pôvodný hák pre rínu

 

 

 

DETAIL UKONČENIA EPDM FÓLIE NA NA STENE

 

Legenda


1 - Vymývaný štrk frakcie 16/32

2 - Polypropylénová geotextília 300 g/m2

3 - Hydroizolačná fólia EPDM

4 - Polystyrénové dosky EPS 100S

5 - Parozábrana

6 - Kotviaci pás - príslušenstvo EPDM

7 - Veľkoplošná podložka ´´Piranha´´- príslušenstvo EPDM

8 - Ukončovací ´´U´´ profil

9 - Tmel EPDM Black Lap Sealant 

 

 

 

 

DETAIL UKONČENIA EPDM FÓLIE NA  ZATEPLENEJ STENE

 

 


 

Legenda


1 - Vymývaný štrk frakcie 16/32

2 - Polypropylénová geotextília 300 g/m2

3 - Hydroizolačná fólia EPDM

4 - Polystyrénové dosky EPS 100S

5 - Parozábrana

6 - Kotviaci pás - príslušenstvo EPDM

7 - Veľkoplošná podložka ´´Piranha´´- príslušenstvo EPDM

8 - Celoplošne nalepená EPDM na atiku

9 - Kotva

10 - Ukončovací ´´U´´ profil

11 - Tmel EPDM Black Lap Sealant

12 - Okapový profil

13 - Lepiaca malta

14 - Štruktúrová omietka

 

ZELENÁ STRECHA

 

DETAIL UKONČENIA EPDM FÓLIE NA NA ZATEPLENEJ STENE

 


Legenda


1 - Polypropylénová geotextília 300 g/m2

2 - Hydroizolačná fólia EPDM

3 - Polypropylénová geotextília 300 g/m2

4 - Odvodňovacia rohož

5 - Polystyrénové dosky XPS

6 - Polypropylénová geotextília 300 g/m2

7 - Odvodňovacia vrstva z vymývaného štrku frakcie 30-40mm alebo odvodňovacia rohož

8 - Polypropylénová geotextília 300 g/m2

9 - Substrát

10 - Vegetácia

11 - Zatepľovacia tanierikova kotva

12 - Lepiaca malta

13 - Štruktúrová omietka

14 - Kotviaci pás - príslušenstvo EPDM

15 - Veľkoplošná podložka ´´Piranha´´- príslušenstvo EPDM

16 - Celoplošne nalepená EPDM na atiku

17 - Betónové lôžko

18 - Ukončovací ´´U´´ profil

19 - Záhradný obrubník

 

 

 

ZELENÁ STRECHA

 

DETAIL NAPOJENIA VPUSTE


 


 

Legenda


1 - Polypropylénová geotextília 300 g/m2

2 - Hydroizolačná fólia EPDM

3 - Polypropylénová geotextília 300 g/m2

4 - Odvodňovacia rohož

5 - Polystyrénové dosky XPS

6 - Polypropylénová geotextília 300 g/m2

7 - Odvodňovacia vrstva z vymývaného štrku frakcie 30-40mm alebo odvodňovacia rohož

8 - Polypropylénová geotextília 300 g/m2

9 - Substrát

10 - Vegetácia

11 - Dvojplášťová vpust TOP WET

12 - Prítlačný tanierik

13 -Perforovaný nerezový ochraný košík